Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi

Image 06

Aile Danışmanlığı; üyeleri bir aileyi oluşturan bireyler olan bir tür grupla yapılan psikolojik danışmadır. Aile danışmanlığında üyeler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken, danışman, üyelerden her birinin;

• diğerlerini saygı ile dinlemesine,

• diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına,

• soruna yönelik olarak konuşmasına,

• diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,

• diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,

• diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,

• diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.