Bireysel Zeka Testi

Image 06

* VVECHSLER BİREYSEL ZEKA TESTİ (VVİSC-R)
Üç formdan oluşmaktadır. Bireylerin zeka gelişimini ve hangi yeteneklerde gelişmiş olduğunu belirler. Birinci form (WPPSI) Wechsler Okul ve Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 3 yaşından okul yaşına kadar olan 6,5 yaş Arası Çocuklar içindir. İkinci form (VVİSC-R) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 6-16 Yaşlar ve arası olan çocuklar içindir. Üçüncü form (WAİS) Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği 16 ve daha yukarı yaşlar için uygulanmaktadır.

* PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ
Planlama (zeka) ve genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan bu test 12 labirentten oluşur. Uygulamada süre kısıtlaması yoktur. Sözel açıklamaya Dayalı bir test değildir. 7-14 yaş arasındaki bireylere zeka testi olarak kullanılır.

* ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ
Zekanın performans özelliğini ölçmeye yönelik olan bu test 7-19 yaş arası bireylere uygulanmaktadır.

* CATELL (Zeka Testi)
Farklı yaşlara hitap eden üç takımdan oluşmaktadır.4-8 ,8-13 yaşlar ve onuncu sınıf ve yukarı sınıflarda okuyan yetişkinler için uygulanmaktadır.

* THURSTONE TEMEL KABİLİYETLER TESTİ
Şekil kavrama, kelime muhakeme, sayı ve kelime çağrışımı yoluyla zeka seviyesini ölçer. Test iş ve mesleklerle ilgili bireyin ilgi alanlarını belirlemede kullanılır.