Gelişim Testleri

Image 06

* DENVER GELİŞİM TESTİ
Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılan gelişim ölçeği ve tarama testidir. 0-6 yaş grubu arasındaki Çocuklara uygulanmaktadır. Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.

* AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
Bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan Bir değerlendirme aracıdır.

* GESSELL GELİŞİM TESTİ
Bu ölçek 25 ay ile 6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak Değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin; çocuk yardım edilmeden sırtüstü yatarken ne zaman yüzüstü dönebiliyor, ilk kelimeyi ne zaman söylüyor, ne zaman yürümeyi öğreniyor. Bu ve benzeri gelişimsel ölçülerin saptanması, bu ölçeğin özünü oluşturur.

* PEABODY (Konuşma bozukluğu ve sözel performans değerlendirme)
Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan gelişim testidir. 2,5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere uygulanmaktadır. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşur, maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

* METROPOLİTAN (Okul Olgunluk Testi)
İlköğretime başlayacak olan çocukların birinci sınıfta verilen yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarı düzeylerini ölçmek üzere geliştirilen bu test, çocuğun okula hazır olup olmadığı sorusuna cevap verir. Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi alt testlerden oluşur.