Kişilik Testleri

Image 06

* ROSCHACH TESTİ
Bir kişilik testidir. Bu test, testi uygulayan kişiye sadece bireyin karakteri ve Kabiliyetleri hakkında bilgi vermez, aynı zamanda affektif (duygusal) bozukluklarını ve bu bozuklukların türünü de gösterir. Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanır. Rorschach testi, bu işte yetiştirilmiş tecrübeli bir psikolog tarafından verilmelidir. Bu testte ps i kod i agnostik 10 plan kullanılır. Bunlar kartlar üzerine basılmış mürekkep lekelerinden oluşmuştur. Cevaplarda 3 şey aranır: İdrak şekli, Yorumların kalitesi, Yorumların içeriği

* MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Tanıda ve patolojik hastalık gruplarına göre vakaların sınıflandırılmasında kullanılır. Test bireylerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini, ruh sağlığı yönünden normal olan ve normal olmayan yönlerini belirleme amacı ile kullanılır. 16 yaşın üzerindeki normal zeka seviyesine sahip kişilere uygulanmaktadır.

* TAT (Projektif Test)
Projektif yaklaşımı olan test, üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşur. Kişiliği ölçmek için kullanılan sözel bir testtir. T.A.T. 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

* CHILDRENS APPERCEPTİON TEST (C.A.T.)
Projektif yaklaşımı olan test, bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır. Bu test ile çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılmasında kolaylık sağlar. 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

* LOUSA DUSS (Psikanalitik Hikayeler Testi)
Projektif bir kişilik testidir. Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşan bir testtir. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur. Çocukların yanı sıra yetişkinlere de uygulanmaktadır.

* BİR İNSAN ÇİZ-BİR AİLE ÇİZ TESTLERİ
Projektif çizim testleridir. Çocuğun kendisini ve ailesini nasıl algıladığını Anlamayı amaçlayan, Bir insan çiz ve Bir aile çiz testleri, yorumlanarak çocuğun duygusal sorunları hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

* BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Test, bireyin tavır ve duygularını yansıtır. Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A 8-18 yaşları arası; Form B 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu işi ve konulara karşı duygusal tutumunu inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde kullanılmaktadır.

* EDVVARDS KİŞİSEL TERCİH ENVANTERİ
İnsan gereksinimlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli mesleklerde çalışan bireylerin en belirgin psikolojik ihtiyaçlarını belirlemede kullanılır. Bireyin mesleğe yönelme sorunlarını belirlemede, meslek seçiminde bireyin ihtiyaçlarının bilincine varmasına ve kararlarında ihtiyaçlarını dikkate almasında uyarıcı olarak kullanılır.

* BECK DEPRESYON ENVANTERİ
Bireylerin depresif belirti ve tutumunun değerlendirilmesini içerir. Depresyonun şiddetiyle ilgili bilgi verir.

* RUHSAL BELİRTİ TARAMA LİSTESİ (SCL-90-R)
Psikiyatrik belirtileri olan bireyleri, olmayanlardan ayırmak için kullanılan bu test, somatizasyon, obsesif-kompulsif, kişilerarası duyarlılık, depresyon, kaygı, öfke, düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotizm ve ek maddelerden oluşur.