Uyguladığımız Psikolojik Testler

Image 06

RORSCACH TESTİ
Projektif, dinamik bir testtir. 10 karttan oluşmaktadır. Bu 10 kart, Hermann Rorschach’nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır. Kartların üzeride mürekkep lekesinden elde edilmiş, simetrik şekiller vardır. Şekiller belli bir şeyin resmi değildir, uyaranlar belirsizdir. Kişinin kişiliği hakkında olaylara bakış tarzı, gerçeği değerlendirmesi, insanlarla ilişkileri, duygu, dürtü, heyecanları hakkında bize bilgi verir.

WISC-R Zeka Ölçeği
6-16 yaş grubu çocuklar için, Türkiye standartlarına uyarlaması yapılmış en sık kullanılan zeka ölçüm araçlarından biridir. WISC-R Zeka ölçeği belirli koşullar altında çocuğun performansını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki ana bölümden ve alt testlerden oluşur ve yaklaşık 1.5 saatte tamamlanır.

WAIS (WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE)
Erişinlere yönelik zeka testidir.Sözel ve performans olarak 2 kategoriden ve 10 alt bölümden oluşan bir zeka testir.

STANFORD BINET
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

PORTEUS LABİRENTLERİ
Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Catell 2 A
7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Catell 3 A
Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri - AGTE
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

ALEXANDRE
Bu testle ilkokulu bitiren çocukların teknik kâbiliyetlerini ölçmek ve onları daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek maksadıyla hazırlanmıştır. Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması icab eden çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır. Testte tahta kutulardan, boyalı küplerden çeşitli problemler çözülmesi istenir

DENVER GELİŞİM TESTİ
0-6 yaş arasındaki çocukların yaşıtlarına göre gelişimlerinin ne düzeyde olduğunu saptamak için kullanılmaktadır. 4 bölüm, toplam 116 maddeden oluşmaktadır. Değişik meslek grupları tarafından klinik ortamda kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Bir zeka testi değildir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

BENDER- GESTALT PSİKOMOTOR ALGI VE KOORDİNASYON TESTİ
9 çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test çocuklarda 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay aralığında uygulanmaktadır. Üç aşamalı uygulanan bu test pek çok bozukluğun tanılanmasında kullanılan bir testtir.

PORTEUS LABİRENTLERİ
5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekanın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.